Kolkata Shop - Web Portal cum Android App for Digital e-services
We are KOLKATA SHOP service provider for many e service Domestic / International Flight Tickets, Hotel Booking and All types of Holiday Packages available on daily updates. Domestic Money Transfer (Fund Mobile Transfer), Train E-Rail Tickets, Prepaid / Postpaid Mobile, DTH and others utilities bill payment, Micro ATM (APES) aadhar enable payment service,  Pan Card, GST Registration, all types of Insurance Bike, Car, Health and Group Terms. 
All countries VISA, Document Verification Services, also known for HRD Attestation Services on Kolkata Shop.

Inquiry for Distributor, Retail Agent, White-label, API's Digital E-service provider #91-9339786786 or Drop a mail #kolkaatashop.com@gmail.com
Để lại đánh giá
Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến
Kolkata Shop - Branding Online

India

₹ 2,500.00 ₹ 500.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'